Open kerk: de leus voorbij

4 juni 2021: Panelgesprek o.l.v. Vic Mees 

4 juni 2021 : 20.00 – 22.00: Aan de vooravond van de Open kerkendagen (5-6 juni), geven we het woord aan drie bijzondere gasten. Samen met hen denken we na over wat ‘Open Kerk zijn’ betekent en hoe we dit vertalen in visie en werking. We nemen daarbij onze eigen situatie op de Brabantse Olijfberg onder loep. Op deze site delen religieuze, sociale en culturele spelers niet alleen een plek maar schrijven ze ook mee aan een gemeenschappelijk verhaal met een open blik op de stad.

Deze avond is een initiatief van de Brabantse Olijfberg, de kleine expeditie (vzw) en de Protestantse Cultuurkring Antwerpen (Procant).

Waren de versoepelingen een week eerder ingegaan, we zouden u van harte uitnodigen om te komen luisteren ter plekke. Het mag (nog) nietDaarom nemen we het gesprek op en kunt u het de dag nadien bekijken op ons youtubekanaal. Abonneer u alvast, als u het niet wilt missen.

De panelleden

Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. Hij beweegt zich – als wandelaar, auteur, vertaler en tentoonstellingscurator – op het snijvlak van landschappen, allerlei vormen van erf­goed, artistieke expressie en natuurbele­ving. Jarenlang was hij als docent verbonden aan de opleiding Architectuur (PXL Hasselt-Diepenbeek), Cultuurmanagement (U Antwerpen) en het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (KU Leuven). Vandaag is hij freelance docent bij Amarant, Avansa en Davidsfonds. Onlangs vertaalde hij het literaire essay Ode aan het wandelen en Over stilte van de Franse antropoloog David Le Bre­ton.

 Philippe Lemineur is architect en behaalde een masterdiploma in monumenten- en landschapszorg. Sinds 2003 is hij actief bij Origin architecture & engineering, een architecten- en ingenieursbureau dat specifiek op onroerend erfgoed werkt. Naast zijn functie als projectarchitect is hij sinds 2012 partner. Sinds 2010 is hij ook docent in de opleiding Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert zowel praktische vakken als de theorie van herbestemming in een erfgoedcontext

Jonas De Maeyer is achitect en stedenbouwkundige. Na enkele jaren te hebben gewerkt, begon hij zich meer toe te leggen op onderzoek, o.a. bij Parsons The New School for Design (NY). Daarbij focust hij vooral op buurtverandering, gentrificatie en stedelijke ongelijkheid. Hij was co-auteur van ‘over de rand’, een onderzoeksproject van OMGEVING over de stedelijke rand van Gent. Tevens is hij medeoprichter van Heim, een initiatief dat zich bezig houdt met de stedelijke integratie van nieuwkomers. Bij Endeavour – hack the city,  https://endeavours.eu/ richt hij zich op onderwerpen als huisvesting, stedelijke transitie, en hoe het menselijk gedrag interageert met de ruimtelijke context. Sinds 2019 coördineert hij het binnenhalen van projecten voor Endeavour.


Zaterdag is de kerk OPEN voor bezoek

VRIJ BEZOEK

5 juni 2021 : 10.00 – 16.00

Laat u tijdens een bezoek verrassen door een woord, een lied, muziek … Het licht dat de glasramen binnenkomt.


Zondag is er een feestelijke viering met ds. Petra Schipper

6 juni 2021 : 10.00 – 11.30

De stadspredikant, ds. Petra Schipper, zal tijdens de kerkdienst het verhaal van de ‘rode draad’ in de bijbel voor u ontwikkelen. Vanwege corona mogen slechts 15 personen aanwezig zijn. U kunt daarbij zijn (reservatie verplicht). Stuur een mail of bel naar:

foto Kerk & Leven