Glasramen

Ook de glasramen van de kerk zijn een bezichtiging waard.

In onderstaande video zijn er mooie fragmenten te zien. Daarnaast vindt u ook enkele afbeeldingen van de kerk.

In de volgende video zijn ze niet te zien, omdat ze tijdens de opname in het restauratieatelier waren

Uitleg over de glasramen toen ze in het restauratie-atelier waren.

Kunt u zich voorstellen, dat tot 1905 het koor verduisterd was en deze glasvensters dichtgemetseld waren? Het is dankzij de Lutherse restauratie uit begin 20ste eeuw dat het ‘koor’ van de kerk weer in ere is hersteld. Onder het centrale glasraam (met de Christusfiguur) staat het altaar. De glas-in-lood ramen tonen naast Christus de vier evangelisten, terwijl de grote vensters links en rechts de twee sacramenten (inderdaad: 2, niet 7) verbeelden.

Boven de preekstoel het laatste avondmaal en boven het doopvont de scène uit het evangelie waar Jezus de ‘kleine kinderen tot zich roept’, een verhaal dat vaak geciteerd wordt als bijbelse rechtvaardiging van de kinderdoop. .

Het meest aparte venster is echter het ‘herinneringsraam’ (in de voorgevel, tussen de twee orgelkasten). Het gedenkt de renovatie, en is geschonken door Frau Schull (dat staat er dan ook op in de onderste band). “renovation en 1907′ staat er in de banderolle, die de wapenschilden van drie bevriende landen verbindt: links ‘het Duitse keizerrijk’ (Gott mit uns is de spreuk. Toen nog niet beladen met de oorlogshandelingen), rechts de Nederlandse leeuw met de slagzin van Willem de Zwijger (van Oranje): Je maintiendrai. En bovenaan het Belgische met de fraaie spreuk: l’Union fait la force. Het was nog volop vredestijd.

Hieronder ziet u (met toestemming) een foto uit het restauratiedossier dat glasrestauratrice mw. Carola Van den Wijngaert opstelde… Stemmiger en mystieker kan een kerk niet zijn. Voor dit licht moet u wel vroeg op…