Protestanten

Universiteit Antwerpen maakte voor Canvas een kort filmpje over het Protestantisme. Hebt u geen tijd. Dan in één zin: “Protestanten zijn christenen die zich niet door anderen laten vertellen wat ze wel en niet moeten geloven. Zij zoeken dat zelf wel uit (met elkaar). En dat kàn ook prima – vinden zij – want de Bijbel is duidelijk genoeg. Als je kunt lezen, en de koppen bij elkaar steekt, dan kom je er wel uit.”

Met dank aan Canvas Wereldbeeld

De Brabantse Olijfberg: waar komt de naam vandaan ?

Profiel van een protestant

  1. Een protestant verwijst voor zijn geloofsopvattingen altijd naar de bijbel.
  2. Een protestant probeert te begrijpen wat hij gelooft [en als hij het niet begrijpen kan gaat hij theologie studeren tot hij een tevredenstellende redenering heeft bedacht.]
  3. Een protestant heeft een instinctieve afkeer van alles wat zelfs maar vanuit de verte op ‘hiërarchisch denken’ lijkt. “Don’t mention the bishop!”
  4. Een protestant houdt van woorden (lezen en spreken) en heeft weinig gevoel voor symboliek of rituelen. Van mystiek begrijpt hij meestal niets.
  5. Een protestant wil z’n geloof beleven en toepassen op z’n dagelijks leven (en ook anderen ervan laten profiteren, dan wel ermee lastig vallen)
  6. Een protestant legt graag uit hoe z’n geloof in elkaar zit, en hoe mooi het allemaal klopt (al was het alleen maar om zichzelf te overtuigen).
  7. Een protestant in België is er fier op protestant te zijn, want als lid van een (lang onderdrukte) minderheid heeft hij een groot besef van eigenheid ontwikkeld. Het scheldwoord van den beginne werd zijn erenaam: Geus