Protestantisme

Het Protestantisme is naast het Rooms-katholicisme en de oost-orthodoxe kerk één van de 3 grote stromingen binnen het christendom.

Het Protestantisme is ontstaan na felle kritiek op het gezag van de middeleeuwse Rooms-Katholieke kerk. Daarop volgden verschillende pogingen om de kerk te hervormen, de reformatie. Protestanten leggen sterk de nadruk op het bestuderen van de bijbel, niet alleen door hoogopgeleide theologen of geestelijken maar door iedere gelovige.

De Universiteit Antwerpen maakte voor Canvas een kort filmpje over het Protestantisme.

Met dank aan Canvas Wereldbeeld.

Een Brabantse Olijfberg in Antwerpen, hoe zit dat precies? U vindt het antwoord in onderstaande video.