Protestantisme

Het Protestantisme is naast het Rooms-katholicisme en de oosters-orthodoxe Kerk één van de 3 grote stromingen binnen het christendom. Het is ontstaan na felle kritiek op de machtsuitoefening (en machtsmisbruik) van de Rooms-katholieke kerk. Daarop volgden verschillende pogingen om de kerk te hervormen, nu kortweg ‘De Reformatie’ genoemd, hoewel het oorspronkelijk om heel diverse hervormingsgezinde bewegingen ging. Protestanten leggen hierbij sterk de nadruk op het bestuderen van de Bijbel, niet alleen door hoogopgeleide theologen of geestelijken maar door iedere gelovige. Ook gaan zij er principieel van uit dat er geen onderscheid is tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’, maar dat alle gelovigen gelijkwaardig zijn. De kerk is geen sacraal instituut, maar een gemeenschap van gelovigen.

Meer info: https://dick.wursten.be/FAQ_prot-katholiek.htm

De Universiteit Antwerpen maakte voor Canvas een kort filmpje over het Protestantisme.

Met dank aan Canvas Wereldbeeld.

Een Brabantse Olijfberg in Antwerpen, wat is dat nu voor rare naam? U vindt het antwoord in onderstaande video.

Meer info en achtergrond op de website van de kerkgemeente: https://wp.protestantsekerkantwerpennoord.be