Restauratie

De kerk is een ‘oude dame’ met een bewogen geschiedenis: kloosterkerk 1615, verbouwd/herbestemd als protestantse kerk in 1821, total make-over 1907 door de Lutherse gemeenschap). In 2012 ging ze bijna door de knieën. De brokken vielen uit de voorgevel. Enkele jaren later verpulverde een hagelstorm de leien van het dak. Ook ging menig segment van de glas-in-loodramen verloren. Een restauratietraject werd gestart. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van het koor van de kerk. Dan is de hele ‘buitenschil’ weer in orde. Vervolgens moet – zoals u kunt zien – het interieur nog een grondige opknapbeurt krijgen (inclusief het herstel van de originele polychromie (nog zichtbaar op oude zwart-wit foto’s, en deels blootgelegd in de voorhal (structuurelementen van het gewelf) en in het koor (achter het doopvont).

De restauratie – fase 1: voorgevel – vond plaats in 2014-2015. De voorgevel werd helemaal schoongemaakt en hersteld. Tegelijk werd het herinneringsraam gerestaureerd en kon ook de klok (afkomstig uit het Zuidkasteel) weer gaan luiden. Na de zomer van 2016 begon fase 2: de zijmuren, vensters en het dak werden hertsteld. In 2017 kon deze fase worden afgerond. In 2019 werd dan de laatste fase aangevat: de koorvensters werden gedemonteerd en worden nu grondig onder handen genomen (er is veel schade) in het atelier van ‘Monument Vandekerckhove’. De voorzetramen zijn geplaatst en het is nu afwachten tot eind oktober 2020: dan keren de koorvensters terug en zal de kerk weer in z’n oude glorie zijn hersteld.

Rest ons enkel nog de interieurrestauratie. Een dossier hieromtrent is in voorbereiding en zal het herstel van de neo-gothische aankleding (polychromie) inhouden combineren met het optimaliseren van de binnenruimte als polyvalent kerktgebouw. Ook de restauratie van het Walcker-orgel moet daarin een plaats krijgen.

Uw giften zijn welkom op BE19 0000 1498 7712 o.v.v. restauratie interieur.

Voor en na

voor (de stenen verweerd door wind en regen gedurende 400 jaar)

meer info en fotos: wp.protestantsekerkantwerpennoord.be