Panelgesprek online

De opname van het panelgesprek n.a.v. Open Kerkendag 2021 kunt u op ons youtubekanaal bekijken: hier de link: https://youtu.be/5aZ2d_OBrNc

Het werd een boeiende avond. Opvallend: hoezeer ook komend van verschillende invalshoeken, altijd was men bezig om de gemeenschappen die er nu en vroeger waren, serieus te nemen. De kerk als ‘wijkplaats’, als ‘vrijplaats’ kwam vaak naar voren. Dat was vroeger zo, nu ook.. Heel verschillend in toepassing, maar toch te denken gevend.